SIŁA EKSPLOZJI

Siłę eksplozji przy wyzwalaniu energii jądrowej wyraża się w kilo- lub megafonach, równoważnych odpowiednio 1000 i 1 000 000 ten TNT, chemicznego środka wybuchowego. Energia rozszcze­pienia 110 ton uranu wynosi 1 megatonę. W przypad­ku bomby termojądrowej, czyli łączenia lżejszych atomów w cięższe (wodoru w hel), wyzwala się ener­gia jeszcze większa niż przy rozpadzie pierwiastków ciężkich. W procesie przekształcania 4 atomów wo­doru w 1 atom helu, w którym dopatrujemy się głów­nego źródła energii Słońca, 0,7 procent masy prze­chodzi w energię. W bombie — reakcji, w której ją­dra helu powstają z deuteru i trytu, czyli dwu- i trójwodoru H2 i H3 — przemienia się w energię 0,4 pro­cent łącznej masy wszystkich atomów obu izotopów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)