SKRUPULATNE OBSERWACJE

Skrupulatne obserwacje Tychona de Brahe i praca Keplera pozwoliły wyeliminować niezgodności modelu dzięki wprowadzeniu orbit elip­tycznych, Newton zaś dostarczył fizykalnego wyja­śnienia, jak rzecz cała funkcjonuje. Zarazem wszakże Newton stworzył też nowy paradygmat, jeden z najpojemniejszych w dziejach nauki. Pokolenie za po­koleniem znajdowało w nim asumpt, by obserwacje i pojęcia newtonowskie potwierdzać i wyostrzać, i sta­le rozwijać to nowatorskie, a przecież mocno osadzo­ne w tradycji myślenie. (To ten newtonowski para­dygmat pozwala astronaucie wychodzić z pojazdu ko­smicznego: odwagę wspiera przeświadczenie, że prawa ciążenia nie pfzestały obowiązywać.)

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)