SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE

Jak skutecznie funkcjonował w tej sprawie para­dygmat, ukazuje memoriał wystosowany przez Peierlsa i Friseha do komisji brytyjskiej, która wów­czas, wiosną 1940 roku, rozpatrywała możliwość skon­struowania bomby. Na trzech kartkach kancelaryj­nego papieru obaj uczeni wywiedli, że jeśliby uran-235 (35U) oddzielić od ufanu-238 (U), z którym współ- wystęouje on w rudach w proporcji około 1 : 140, na­stąpiłaby reakcja łańcuchowa zasługująca na miano superbomby. Peierls i Frisch podali suponowaną wiel­kość krytyczną bomby: około 1 kilograma 235U, i prze­powiadali, że iej wybuch będzie tysiąc razy silniejszy niż wybuch kilograma trotylu (TNT-trójnitrotoluen). Memoriał zawierał też propozycje co do sposobu od­dzielania 235U i konstrukcii bomby. Przewidziano w nim, że emitowane promieniowanie będzie zabójcze dla życia i że utrzyma się długo po wybuchu.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)