SPORY O PODMIOTOWOŚĆ

Spory o podmiotowość zdają się wynikać z współistnienia w obecnych systemach szkolnych tradycji myśli pedagogicznej, wywodzącej się z róż­nych kręgów kulturowych, historycznych i religijnych, a w konsekwencji reprezentujących odmienne wizje podmiotowości i obejmującej tym mia­nem nauczyciela, ucznia, obie osoby lub też żadną z nich w systemach totalitarnych, gdzie nawet nauczyciel spełnia jedynie funkcję „przekaźni­ka treści” i „kontrolera wykonania programu”. Antynomie pogłębia fakt odmiennego definiowania podmiotowości i hierarchii wartości w fi­lozoficznych i religijnych opisach istoty, natury i egzystencji człowieka oraz gnoseologicznych i metodologicznych sposobów jego poznania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)