SPRZECIW IDEI

Wyni­kiem tego był salwarsan, „Ehrlich-Hata 606” — pre­parat nazwany tak, ponieważ był w kolejności sześć­set szóstym wypróbowanym przez uczonego związ­kiem arsenu. Salwarsan niszczył wybiórczo krętki sy­filisu wewnątrz żywego organizmu bez istotnej szko­dy dla niego samego. Lekarze, przedstawiciele nauk medycznych i farmakolodzy zaakceptowali salwarsan pokrewne środki krętkobójcze, zignorowali jednak­że zasadę, że można bezpiecznie zabijać zarazki we­wnątrz żywego ciała za pomocą odpowiednio wyspe­cjalizowanych preparatów. Sprzeciwiało się tej idei głęboko zakorzenione przy­zwyczajenie wielu pokoleń lekarzy. Już Lister zde­rzył się z oporem profesji, przeświadczonej, iż wszel­ki związek chemiczny, który zabija zarazek in vitro (w probówce), musi też być zabójczy dla żywego nosiciela.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)