STOSUJĄC METODĘ DATOWANIA

Stąd wniosek, że po około 11 520 la­tach zostanie tylko jedna czwarta radioaktywności pierwotnej, i w ten sposób promieniowanie, które co 5760 lat stale będzie się zmniejszać o połowę, stanie się w końcu niewykrywalne. Mierząc więc radio­aktywność próbek węgla z drzewa,’ mięsa, węgla drzewnego, skóry, rogu i innych szczątków roślinnych lub zwierzęcych — można ocenić, ile lat upłynęło od czasu, gdy na początku węgiel ten został wychwyco­ny z atmosfery.Stosując metodę datowania radioaktywnością spala się najpierw na dwutlenek węgla próbkę materiału zawierającą mniej więcej uncję C, następnie zaś re­dukuje się dwutlenek do węgla elementarnego w po­staci sadzy.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)