SUPERKOMPUTERY

Obok modelowania, superkomputery wykorzystuje się do komputerowej emulacji rozumowań dedukcyjnych (identyfikacja skutków na podstawie przyczyn) i redukcyjnych (identyfikacja przyczyn na podstawie rozpozna­walnych symptomów hipotetycznych skutków). Do tych zastosowań bu­dowane są superkomputery o specjalnej architekturze, opartej na koncep­cji sieci neuronowych (wielka liczba procesorów, liczonych nawet w tysiącach sztuk, mniej lub bardziej skomplikowanych pod względem funkcjonalnym, zdolnych do kooperacji, polegającej na dynamicznym two­rzeniu struktur logicznych, replikujących strukturę logiczną roz­wiązywanych problemów). Dodajmy, że 80-90% problemów roz­wiązywanych przez ludzi w życiu codziennym ma redukcyjny charakter.Powyższe uwagi wskazują, że wymieniane najczęściej w publikacjach przedmiotowych: diagnoza, analiza statystyczna, opis i prezentacja wyni­ków nie są jedynymi zakresami możliwych zastosowań komputera w pra­cy badawczej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)