SZCZEGÓLNA ZALETA

Szczególna zaleta komputera w porównaniu z tra­dycyjnymi metodami polega tu na przełamaniu barier komunikacyjnych, związanych z odległością i czasem dostępu.  Podobnie komputer okazuje się użytecznym narzędziem w zakresie projektowania i przygotowywania szeregu środków dydaktycznych (sche­maty, rysunki) oraz konspektów lekcji, a także cyfrowego sterowania pra­cą różnych mediów i urządzeń pomocniczych podczas realizacji lekcji. Interesującym zakresem potencjalnej użyteczności komputera wydaje się możliwość sporządzania za jego pomocą wiernych kopii dokumentów.Na niebagatelne walory kształcące faksymiliów (obraz, pismo) na lek­cjach historii i języka polskiego wskazywał Wł. Zaczyńskim Podkreślmy tu jedynie, że obraz wprowadzony do pamięci komputera przez nauczy­ciela, posługującego się skanerem, może być zgodnie z zamysłem meto­dycznym przetwarzany, wielokrotnie powielany na papierze (drukarka lub drukarka + kserokopiarka), nośniku magnetycznym (dyskietka, taśma), a także prezentowany lub przesyłany (karta fax/modem + linia telefonicz­na).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)