SZEREG BŁĘDÓW

Z. Załocha i W. Grymenko pojęciem technicznych środ­ków dydaktycznych obejmują „środki techniczne służące ekspozycji środ­ków dydaktycznych” lub same „środki techniczne .i‘ Zdawać by się tedy mogło, że środki dydaktyczne to jedynie materiały z wyłączeniem urzą­dzeń służących ich prezentacji, a termin środki techniczne jest znaczenio­wo szerszy niż – dydaktyczne. Pomińmy już fakt, iż oba przytaczane przezJ. Kusia schematy zawierają cały szereg błędów natury logicznej i mery­torycznej. Otóż obrazy na ekranie oraz z kineskopu, wyróżnione w ramach technicznych środków dydaktycznych, są formami przekazu a nie środ­kiem technicznym. Ponadto magnetofon nie jest nagraniem ani też audy­cją. Błędy dotyczą również wpisanych w oba schematy komputerów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)