TECHNICZNE ŚRODKI KSZTAŁCENIA

Także E. Berezowski wyodrębnia techniczne środki kształcenia, dzieląc je w zależności od bodźca sensorycznego na techniczne środki wzrokowe, słuchowe i wzrokowo-słuchowe oraz urządzenia automatyzujące proces kształcenia i specjalne, tj. laboratoria językowe, dydaktyczne układy sy­gnalizacyjne, układy do nagłaśniania, mała poligrafia, urządzenia do tłu­maczeń.Przyjęcie klasyfikacji E. Berezowskiego, pomimo zalet, ujawnionych w dokonywanych dotychczas analizach zakresów zastosowań i przydat­ności poszczególnych środkow, ma jednak swe rozliczne konsekwencje negatywne. Wspomniana systematyzacja nie jest konsekwentna i co waż­niejsze nie pozwała opisać specyfiki środka dydaktycznego, jakim jest komputer. O ile bez trudu można zdefiniować logiczne kryterium podzia­łu środków wzrokowo-słuchowych, o tyle nie jest ono tak jawne i precy­zyjne w przypadku systematyzacji urządzeń służących automatyzacji na­uczania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)