TELE- NAUCZANIE

Przypomnijmy, że koncepcje zdalnego nauczania pierw­szej generacji, dotyczyły jednokierunkowego przekazu treści od nauczy­ciela do ucznia, drugiej – dwustronnej wymiany informacji na linii nauczyciel-uczeń, trzeciej – wzajemnej komunikacji uczniów i nauczycie­li w czasie realnym (na bieżąco) w tzw. wirtualnej, tj. sztucznej rzeczy­wistości. W 1993 r. na Uniwersytecie Otwartym Wlk. Brytanii, w ramach warsztatów DELTA ISDN, grupujących osoby zajmujące się nauczaniem na odległość, przedstawiono istotne szczegóły projektu Co-Leam.Prze­widuje on:Tele-nauczanie, czyli wykłady na odległość z jednego do kil­kunastu miejsc.Materiały kursu będą mogły być wprowadzone do pamięci komputera ucznia przed rozpoczęciem wykładu wraz z elektroniczną tablicą (szkolną).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)