TRUDNOŚĆ SPRZECIWU

Niemniej próbując uzgodnić ją z koncepcją mechaniczną, Maxwell zdał sobie sprawę z trudności oraz ze sprzeciwu, jaki jego teoria wzbu­dza. Jedną z trudności było znalezienie materialnego medium, w którym zgodnie z prawami Newtona mo­głyby się rozchodzić fale. Mógłby nim być eter z me­chaniki Newtona, ale Maxwell wysunąwszy taki po­stulat, potem zrezygnował z niego. (Tak na przykład jeśli przekaz świetlny lub radiowy jest ruchem falo­wym rozchodzącym się mechanicznie w eterze, to ob­serwacje nieba i eksperymenty na Ziemi powinny by wykryć przesuwanie się w tym ośrodku: „dryft w ete­rze , otóż mimo wszelkich wysiłków i pomysłowo za­projektowanych przyrządów żadnego takiego dryftu nie wykryto.)

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)