TRZECIA KONCEPCJA

Trzecia koncepcja zakłada, że podmiotowość poddaje się badaniu empi­rycznemu, jako rezultat rzeczywistych, wewnętrznych zmian rozwojowych, dokonujących się w procesie uczenia się. Podmiotowość jest przeto wa­runkiem uczenia się, a równocześnie „staje się” jako wynik środowisko­wo determinowanego procesu wychowania.”Podmiotowe zorientowanie dydaktyki ogólnej wspiera myśl filozoficzna, psychologiczna i socjologiczna.Zdaniem P. Sztompki: „Pojęcie podmiotowości odgrywa znaczącą rolę w filozofii. W antropologii filozoficznej oznacza, jak się wydaje przeci­wieństwo reifikacji, uprzedmiotowienia jednostki i podjęte zostaje przez te kierunki, które akcentują wolność, kreatywność, dezalienację człowieka.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)