U PIERWOTNYCH SPOŁECZNOŚCI

Tak na przykład u pierwotnych społeczności XX wieku trwa jeszcze podobno stadium neolitu, czyli młodszej epoki kamiennej, która dla pewnych kultur europej­skich datuje się „mniej więcej 12 tysięcy lat temu”. Więcej precyzji nadała chronometrii archeologów me­toda datowania węglem promieniotwórczym. Opraco­wał ją. w USA Willard F. Libby, specjalista chemii fizycznej. Metoda ta pozwala datować próbki zawie­rające węgiel z dokładnością — jak stwierdzeń d auto­rytatywnie — nie mniejszą niż około 200 lat. Można ją stosować do materiałów nie starszych niż 50 tysięcy lat. Węgiel promieniotwórczy (C14) powstaje w górnej warstwie atmosfery z atomów azotu rozszczepianych pod wpływem promieni kosmicznych z przestrzeni po­zaziemskiej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)