UKŁADY WIELKIEJ SKALI

Ich komponentami są bowiem układy wielkiej skali integracji (zwane mikro­procesorami lub chipami), powstałe dzięki postępowi w zakresie mikro­elektroniki. Pamiętać przy tym należy, że rolę urządzenia diagnostyczne­go, czy pomiarowego (zapewniającego obok rejestracji pomiarów także dalszą obróbkę statystyczną uzyskanych wyników) – pełnić może także komputer osobisty (typu PC) ze specjalistycznym oprogramowaniem, kartą rozszerzającą i urządzeniami rejestrującymi (sondami, czujnikami). Tym samym możliwy staje się pomiar parametrów w szkolnych doświadczeniach z zakresu fizyki i chemii. Zaletą komputera PC nad specjalistycznymi urządzeniami rejestrującymi dane (wielkości fizyczne) jest jego elastycz­ność, tj. podatność na pełnienie różnych funkcji w odmiennych sytuacjach.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)