UPROSZCZONY PODZIAŁ

O ile jeszcze można zgodzie się z uproszczonym podziałem komputerów na sta- cjoname i przenośne, to co najmniej dziwne wydaje się wyodrębnienie takich elementów komputerów stacjonarnych jak: dyskietki, twardy dysk, skaner czy mysz (w przenośnych jedynie dyskietki i twardy dysk) z pomi­nięciem innych. Wystarczyło przecież podzielić wspomniany zbiór na noś­niki informacji, urządzenia służące ich odczytywaniu oraz zapisywaniu. Jednocześnie wprowadzona równoważność kategorii „skaner” z „rysunek” czy „film jest znaczeniowo błędna. Z drugiej zaś strony „techniczne środki służące ekspozycji środków dydaktycznych” — posługując się terminolo­gią W. Grynienko i Z. Załochy – obejmują komputery stacjonarne (tj. Commodore 800, Atari, IBM PC 486 oraz AT 386 SX-25 i Atari), jak rów­nież przenośne (Note-Book Sharp PC-6220).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)