W JAKI SPOSÓB ŁĄCZĄ SIĘ NAUKI

Badania zjawisk cieplnych rozpoczął Galileusz i jego współpracownicy. W ciągu następnych 300 lat usta­lono wiele praw dotyczących poszczególnych faz w cieplnym zachowaniu ciał. Z tych praw wyłonił się układ relacji, który nazwano potem „nauką termo­dynamiczną”. Dyscyplina ta posługiwała się pojęcia­mi, rozróżnieniami i prawami ogólnymi mającymi zastosowanie również w mechanice; używała — dla przykładu — bez ograniczeń pojęć objętości, wagi i ciśnienia oraz uogólnień, takich jak Hooke’a prawo sprężystości oraz prawo dźwigni. Ponadto wszakże obejmowała swoiste pojęcia temperatury, energii cie­plnej i entropii (bezładnej energii cieplnej) oraz od­rębne założenia ogólne nie występujące w ówczesnej nauce mechaniki. Wobec tego uważano termodyna­mikę za. dyscyplinę osobną.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)