W MECHANICE KLASYCZNEJ

W mechanice klasycznej — jak widzieliśmy — czas i odległość są dwiema odrębnymi wielkościami abso­lutnymi, niezmiennie tymi samymi dla wszystkich obserwatorów: jeśli naczelnik stacji ustali, że odle­głość między punktami obu eksplozji wynosi 10 mil, podróżny w pociągu również musi otrzymać ten sam wynik, jeśli zaś podróżny stwierdzi, że odstęp czasu wyniósł 35 minut, nieruchomy obserwator musi się z tym zgodzić. Na dodatek, w tym układzie odniesie­nia, który stanowi mechanika klasyczna, odstęp czasu i odległości między wydarzeniami muszą być te same dla wszystkich obserwatorów, niezależnie od tego, jak się oni poruszają względem siebie. Z powyższego wy­nika bardzo proste równanie transformacji, za któ­rego pomocą z opisu jakiegokolwiek wydarzenia w układzie nieruchomym można wyprowadzić jego opis w układzie poruszającym się.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)