W MYŚL TWORZONEGO NURTU

Wprawdzie przesłanie Paolo Freirego, pod któ­rego wpływem pozostawali S. Aronowitz i H. A. Giroux, nie dotyczyło komputerów lecz przeciwstawienia się cierpieniu i złu, jednakże myśl tworzenia równoległego nurtu edukacyjnego obok szkoły tradycyjnej, wydaje się warta zastanowienia. Zwłaszcza, że pojawiają się już pierwsze technologiczne i programowe możliwości takich rozwiązań. Komputer, dzięki programom służącym przetwarzaniu tekstów, gra­fiki i dźwięku, staje się narzędziem działań twórczych, a nie tylko środ­kiem jednostronnego, niezależnego od ucznia (widza, czytelnika) przekazu „obiektywnej wiedzy”.    Równocześnie prostota obsługi wielu programów poszerza krąg potencjalnych „twórców” o osoby, które bez tego środka nie skierowały by swych zainteresowań w kierunku grafiki, komponowania muzyki itp.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)