W NOWEJ ATMOSFERZE

W nowej atmosferze myślowej, która za­panowała wraz z użyciem sulfamidów, oraz spóźnio­nym przyjęciem przez wszystkich zasady Ehrlicha Cham natrafiwszy na dane o penicylinie zorien­tował się w jej możliwościach działania wewnątrz żywego ciała i począł je badać; rezultaty znane są niemałej części ludzkości. Nawiasem mówiąc hi­storia penicyliny obrazuje paradygmaty zawodów: metrwałosc wydzieliny grzybka, która zniechęcała  bakteriologa Fleminga, zafrapowała biochemika Chaina. Biochemik zapytał o powód niestabilności i., uzyskał odpowiedź.Według pożytecznej kuhnowskiej koncepcji parady­gmatu, rewolucja naukowa niekoniecznie musi być wydarzeniem wzbudzającym wielką uwagę. Patrząc wstecz dostrzegamy, że Einsteina E = mc2 miało wy­buchnąć bombą atomową, lecz w roku 1905 nie było takiej implikacji-i nie byłoby jej nawet, gdyby już wówczas powszechnie rozumiano teorię względności, do której wzór ten należy.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)