W PERSPEKTYWIE

Dodajmy, że (perspektywicznie) jeszcze ciekawszym rozwiązaniem, dostępnym w przypadku wyposażenia komputerów szkoły w osprzęt mul­timedialny (czytnik CD ROM, karta dźwiękowa, głośniki) jest możli­wość posługiwania się przez nauczyciela i ucznia tzw. interaktywnymi en­cyklopediami elektronicznymi, łączącymi wierność zapisanego obrazu z informacją tekstową, animacją i cyfrowym dźwiękiem. CD „Multime­dia Beethoven. IX Symfonia”, rejestrujący obraz życia i epoki wielkiego kompozytora i wyjaśniający budowę tej formy muzycznej, jest zwiastu­nem programów, które spełniają warunek polisensorycznego oddziaływania na ucznia w procesie kształcenia. Z drugiej strony, wspomniany dla przy­kładu program, podobnie jak CD „Dictionary of the Living World” (sta­nowiący bazę danych o życiu na Ziemi, zawierającą informacje i zdjęcia ponad 5.000 gatunków zwierząt, ich odgłosy, mapy i słownik biologicz­ny) oraz szereg innych,58 mogą być nie tylko źródłem dokumentów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)