W RUCHU WIROWYM

Anaksagoras zaobserwował, że przy ruchu wirowym cieczy bądź gazów przedmioty cięższe niż ośrodek zbiegają ku osi ruchu. Statki na morzu wsysa lej, wir powietrza ścią­ga kurz, oko cyklonu zabiera domy i drzewa. Nous (twierdził Anaksagoras) pokręcił styliskiem kosmicz­nej maselnicy i z przypadkowej mieszanki wszech­świata wydobył na środek materię ciężką, powietrze i gazy pozostawiając na obrzeżach. Był to tylko roz­dział prymitywny, który ukształtował najgrubsze rysy struktury, po zatrzymaniu wirówki były one stopniowo wysubtelniane. Na Ziemi powstały forma­cje geologiczne, wyrosła roślinność, żyć poczęły zwie­rzęta i ludzie; cywilizacja była dla Anaksagorasa dal­szym ciągiem uprawianej przez nous manipulacji mo­lekułami.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)