W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

  1. Komputer pozwala rozwijać się osobowo w zakresie podejmowania decyzji (gry strategiczne), skutecznego działania oraz samokontroli i sa­mooceny. Immanentną cechą komputera jest stałe diagnozowanie wiedzy lub umiejętności ucznia (błędna reakcja dziecka unieruchamia program gry lub wyklucza go z niej).Komputer stwarza lub w coraz szerszym zakresie stwarzać będzie jedyną szansę komunikacji dźwiękowej i wizualnej wielu osobom niepeł­nosprawnym.Na początku lat osiemdziesiątych prasę światową obiegła wieść o chłop­cu ze stanu Nowy York z amputowanymi obu nogami, który jako pierw­szy podjął „studia komputerowe”.Możliwość zgłębienia historii sztuki zapewniło mu połączenie własnego komputera w mieszkaniu z uczelnia­nym, za jego zaś pośrednictwem z wykładowcami, biblioteką, laborato­riami itd.
Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)