W ZALEŻNOŚCI OD ZAMYSŁU

Otóż w zależności od zamysłu metodycznego nauczyciela, służyć one mogą zainteresowaniu ucznia tematem, uzyskaniu wiadomości (przez ukazywa­nie zjawisk, niedostępnych uczniom w zwykłych warunkach) lub ich po­głębieniu. Stąd tak ważne jest podjęcie przez nauczyciela stosownych de­cyzji co do celu, metody i zakresu wykorzystania programu. Wyniki badań T. Kautza,nad technikami komputerowymi w procesie nauczania (pod kątem intensywności pól ich zastosowania) wskazują, że w bardziej zaawansowanych technicznie placówkach, pedagodzy stosują komputery do projektowania graficznych materiałów dydaktycznych, two­rzenia konspektów lekcji, przygotowywania demonstracji treści kształce­nia (w postaci tekstu i prostych rysunków) oraz animacji zjawisk i proce­sów fizycznych (chemicznych, biologicznych itd.).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)