WARUNKI PRACY

Warunki pracy szkoły jedynie w części zależne są od nauczyciela. W znacznym stopniu kształtują je czynniki polityczne, administracyjne, społeczne i in. {por. rozdz. VI nin. pracy). Nie umniejsza to jednak faktu, że nauczyciel nie jest zdeterminowany ostatecznie. Indywidualny, osobo­wy wpływ pedagoga na warunki przebiegu procesu nauczania — uczenia się, ujawnia się m. in. w stopniu przygotowania do prowadzenia lekcji, w zakresie i sposobie doboru materiału nauczania, znajomości powierzo­nych jego pieczy uczniów, kontaktach z rodzicami i szeregu zabiegach orga­nizacyjnych, a manifestuje w różnych efektach pracy poszczególnych na­uczycieli z tą samą grupą uczniów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)