WERYFIKACJA WEWNĘTRZNA

W sposób sztuczny wprawdzie i nie- bezpośredni (za pośrednictwem ekranu monitora), jednakże skutecznie, kontakt ów zadzierzgnąć pozwala komputer.Weryfikacja wewnętrzna hipotezy roboczej, dokonująca się na drodze sprawdzania jej logicznej poprawności, zgodności treściowej z problemem badawczym oraz ze stanem wiedzy na dany temat, poprzedza kolejne eta­py badania naukowego, zwane stadiami: przygotowania weryfikacji ze­wnętrznej  a następnie empirycznego sprawdzenia hipotezy, tj. jej wery­fikacji na drodze konfrontacji z faktami.Szczególnie atrakcyjna dla badacza byłaby możliwość modelowania analizowanych zjawisk (procesów) i symulowania ich przebiegu. Z for­malnego punktu widzenia niektóre procesy poddają się symulacji nawet na prostym komputerze typu PC.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)