WIDZIALNE DŁUGOŚCI

Falami o długościach widzialnych zwanymi „światłem”, są te, które pobudzają atomy materii wchodzącej w skład siatkówki oka. Atomy te reagują na rozmaite długości fal bliskie jednej pięć­dziesięciotysięcznej cala. Najdłuższe dają nam zazwy­czaj doznanie czerwieni, pośrednie — żółci, zieleni i błękitu, najkrótsze zaś — fioletu. Dłuższe od fal wi­dzialnych, ale krótsze niż radiowe są fale podczerwone (dające ciepło). Poza zwykłym fioletem rozciąga się ultrafiolet (te fale powodują opaleniznę). Jeszcze krót­sze są promienie X, od nich zaś krótsze są promienie gamma z jądra atomu.Godne uwagi jest to, że fale z tej całej rozległej skali, o rozmaitych częstotliwościach, w rozmaity spo­sób wzbudzane i odbierane — zachowują się wszyst­kie zgodnie z prawami sformułowanymi przez Jamesa Clerka Maxwella.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)