WIELOFUNKCYJNOŚĆ KOMPUTERA

Przyjmując ten sposób tłuma­czenia terminu należało by uznać, że środkiem dydaktycznym jest szkoła, jezioro, nad którym obozuje uczniowska wycieczka, czy też autobus, któ­rym na nią się udaje.Twierdzenie, że komputer ogranicza formalną zasadność i praktyczną przydatność istniejących klasyfikacji środków dydaktycznych ma sens, jeśli poza konstatacją faktu, że komputer do grupy tych środków należy, we­źmie się pod uwagę, iż jest to urządzenie:wielofunkcyjne;oddziałujące bodźcowo na jeden lub szereg zmysłów w zależności od programu lub/i sposobu dydaktycznego zastosowania;odmienne od środków typu: odbiornik radiowy, telewizyjny, czy projektor filmowy.Wielofunkcyjność komputera jest jego cechą immanentną. Można po­wiedzieć, że idea konstrukcji narzędzia, pozwalającego przetwarzać do­wolne programy, legła u podstaw koncepcji Johna von Neumanna.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)