WIEŃCZENIE CAŁEGO PROCESU

Paradoks polegał na tym, że nous powinien wieńczyć cały proces; tymczasem zaś Anaksagoras zmuszony był zakładać, iż nous ów proces inicjował. Jak zobaczymy, współczesna kosmogonia stoi wobec podobnego dylematu.Wydać się może, iż poświęcamy w tym wstępieAnaksagorasowi zbyt wiele uwagi. Chcemy wszakże przypomnieć, że to, co tak często skłonni jesteśmy nazywać „współczesną metodą naukową”, istniało w zasadniczych zarysach przed 2500 laty. Zostało zagu­bione, albowiem platonizm intronizował intelekt pod­porządkowując mu obserwację zmysłową i dając prym abstrakcji kosztem praktyki. (Eksperymentowanie, jak pospolicie mniemano, był0 sprawą prostaków-rzemieślników, nie zaś arystokracji intelektu.) I tak na­stąpiło przejście do epoki kleru i scholastyków, któ­rzy starali się często odwodzić ludzi od ciekawości jako niebezpiecznej dla wierzeń i dogmatów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)