WPROWADZENIE DODATKOWYCH KATEGORII

Również wprowadzenie dodatkowych kategorii środków „tradycyjnych i „nowoczesnych” ma ograniczoną wartość utylitarną, z racji relatywizmu czasowego kryterium podziału.J. Bogusz do środków automatyzujących proces uczenia się zalicza również te środki, które ze względu na specyfikę kształcenia wojskowego są dla niej charakterystyczne. Wśród nich wymienia m. in. bazy garnizo­nowe i poligonowe, place z rejonem ćwiczeń, strzelnice, środki ogniowe itp.Aczkolwiek środki dydaktyczne stanowią składnik środowiska ma­terialnego procesu nauczania-uczenia się, będąc zbiorem przedmiotów pośredniczących w procesie kształcenia, a niekiedy wręcz umożliwiają­cych jego przebieg, to rozszerzenie ich zakresu znaczeniowego o tereny, na których odbywają się zajęcia dydaktyczne jest zabiegiem niestosownym, ponieważ wprowadza zamęt słownikowy.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)