WSZYSTKO NA OKO

Po pierwsze, wszystkie wartości T (czasu w zapisie nieruchomego obserwa­tora) przyjmujemy jako równe odpowiednim warto­ściom T’ (czasu w zapisie obserwatora w ruchu). Po drugie, aby znaleźć właściwą wartość X jakiegokol­wiek wydarzenia, czyli jego odległość od obserwa­tora w ruchu, trzeba tylko pomnożyć prędkość po­ciągu z podróżnym przez czas, w jakim nastąpiło wy­darzenie i odjąć ten iloczyn od wartości X, czyli od­ległości wydarzenia od naczelnika stacji.   Rów­nania te stwierdzają tyle tylko, że zegar pozostający na miejscu i zegar przemieszczający się wskazują ten sam czas oraz że odległość od punktów na torze kole­jowym jest dla podróżnego mniejsza niż dla naczelnika stacji — i to mianowicie mniejsza o dystans, jaki po­dróżujący pociągiem przebył od stacji. Wszystko to zgadza się na oko ze zdrowym rozsądkiem.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)