WYŁAMANIE SIĘ PARADYGMATU

Rewolucja naukowa wynika zatem z wyłamania się z paradygmatu, ze złamania przyjętej naukowej tra­dycji. Nawet bardzo efektowne odkrycie lub najbar­dziej pomysłowa nowa metoda instrumentacji nie są rewolucyjne, jeśli mieszczą się w ramach paradygma­tu; wyzwolenie energii jądrowej w wybuchu w Ala- mogordo w Nowym Meksyku o godzinie 530) rano, w poniedziałek 16 lipca 1945 roku odmieniło bieg dziejów ludzkich i było największym naukowym osią­gnięciem człowieka od czasu, gdy nasi dalecy przod­kowie po raz pierwszy dali sobie radę z ogniem — nie była to jednak rewolucja naukowa, bo nie wy­kraczała poza równanie Einsteina z roku 1905: E = mc2, orzekające, że masa może być przekształ­cona w energię i vice versa.3 Naukowcy mogli byli powątpiewać, czy jest to wykonalne technicznie; w ramach ich wiedzy było to jednak możliwe.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)