WYMIAROWA PRZESTRZEŃ

Przestrzeń dwu- oraz trójwymiarową uzu­pełniano niezbywalnym momentem czasu, niemniej w fizyce klasycznej można było przestrzeń traktować nadal jako wymiar odrębny i doskonale operatywny Możliwość  godzenia jednego z drugim uzyskiwano dzięki — jak to dziś pojmujemy — „złudzeniu rów- noczesncści”, które występuje wówczas, gdy otrzy­mując natychmiastową świetlną wiadomość o jakimś zdarzeniu powiedzmy o poruszeniu planety traktujemy je tak, jakby nastąpiło tu i teraz.Wiarę w absolutną równoczesność zniszczyły prawa odsłonięte przez elektrodynamikę; Maxwell wykrył ze zaburzenia w polu elektromagnetycznym przemie­szczają się z najzupełniej określoną prędkością mia­nowicie prędkością światła, niezależnie od długości i fali. Światło jest tylko przypadkiem i szczególnym wszystkich tych zabu­rzeń, które są zjawiskami falowymi I wykazującymi okresowość i określo­ną d ł u g o ś ć  fali.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)