Z JEDNEJ ORBITY NA INNĄ

Paradygmat dokonuje się niejako skokiem kwantowym z jednej orbity myśle­nia na inną. Takie przestawienia są zazwyczaj dziełem umysłów stosunkowo wolnych od blokady nawyko­wej. Tłumaczyłoby to rolę osób młodych w dokony­wanych przełomach. Kepler miał 24 lata, kiedy sfor­mułował swą teorię orbit eliptycznych, która rozbiła antyczny wszechświat wsparty na kołach i dała po­czątek nowoczesnej kosmologii. Izaak Newton miał 24 lata, kiedy siłę niezbędną do utrzymania Księżyca na orbicie przyrównywał do siły ciążenia na po­wierzchni Ziemi („…byłem w kwiecie wieku”). Lavoisier obalając teorię flogistonu nie miał jeszcze trzydziestki. Dalton występując ze swą atomową teo­rią chemii osiągnął był dostojną czterdziestkę, ale — jak podkreślano — zaczynał od meteorologii, w chemii był neofitą.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)