Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI

Z punktu widzenia przydatności komputera w tak rozumianym systemie, wydaje się istotne podkreślenie faktu, że urządzenie to umożliwia indywidualizację treści kształcenia, zgodną z zainteresowaniami uczniów i odczuwanymi przez nich potrzebami. Jeżeli nawet twierdzenie to me jest prawdziwe w sensie generalnym, to przyznać trzeba, że wprowadzenie komputera do szkoły pozwala uczynić znaczący krok w kierunku realizacji prawa ucznia do pełnego rozwoju osobniczego w masowym i merespektującym natural­nych różnic tradycyjnym systemie nauczania. Podział typologiczny lekcji, oparty na ogniwach procesu nauczania, wprowadził do praktyki pedagogicznej W. Okoń

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)