ZA SYSTEMATYZACJĄ

Pojęcie „środki dydaktyczne” obejmuje swym zakresem znaczeniowym zarówno materiał, jak i urządzenie służące jego prezentacji. Odrębne ce­chy materiału i urządzenia wskazują na potrzebę ich uwzględnienia, jako odrębnych kategorii systematyzacji. Materiały poddają się dalszej segre­gacji na naturalne i sztuczne. Urządzenia natomiast (jako sztucznie wytwo­rzone przez człowieka) można dalej dzielić na jednokierunkowe (strumie­niowe) i wielokierunkowe (dialogowe), wpisując do ostatniego podzbioru komputer. Argumentem przemawiającym za taką systematyzacją jest nie tylko praktyczna potrzeba umieszczenia komputera w katalogu środków dydaktycznych, ale także niezgoda na określanie jego miejsca w procesie kształcenia, jako środka proces ten automatyzującego.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)