ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Zaawansowane technologie komputerowe teleko­munikacyjne wykorzystywane są również coraz częściej w krajach wyso­ko rozwiniętych, upatrujących w edukacyjnych zastosowaniach nowo­czesnych technologi i możliwości podniesienia atrakcyjności procesu nauczania-uczenia się, zwiększenia efektywności kształcenia (także usta­wicznego), upowszechnienia zgromadzonych zasobów informacyjnych itd. Zdaniem Wł. P. Zaczyńskiego – optymalne wykorzystanie komputera w procesie kształcenia zależne jest od respektowania zasad nauczania, sta­nowiących „układ zdań odzwierciedlających prawidłowości procesu dydaktycznego na poziomie praktycznych działań nauczycielskich. Urzeczywistnianie postulatów metodycznych, zawartych w zasadach kszta­łcenia, analizować można co najmniej na trzech płaszczyznach.   w odniesieniu do konstrukcji edukacyjnych programów kompu­terowych;  w stosunku do warunków poprawności dydaktycznej wykorzystania komputera na lekcji;    w zakresie ułatwień, bądź pełniejszej realizacji zasad dydaktycznychprzez zastosowanie komputera.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)