ZADANIE DYNAMIKI

Powiadał, że zadaniem dynamiki jest odkrycie jednego prawa, które rządzi wszystkimi zja­wiskami rzeczywistości fizycznej. Starał się znaleźć zasadę która by spełniała następujące warunki: ( ) byłaby jedną właśnie; (2) powinna zdawać sprawę z wszelkich zachodzących ruchów i zmian stanu i wy­starczać do wytłumaczenia i podania kierunku każ­de j^ zmiany fizycznej; (3) powinna być w zupełności logiczna i racjonalna, wolna od jakichkolwiek do­wolności, cech mitycznych bądź teologicznych; (4) po­winna zdawać sprawę ze zdumiewającego porządku, który zdaje się istnieć we wszechświecie, oraz z har­monijnego funkcjonowania wszystkich części świata fizycznego. Postulując, że taka całościowa zasada ma  rzeczywisty, Anaksagoras nazwał ją nous.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)