ŻADEN INNY ŚRODEK

Żaden inny środek dydaktyczny nie jest tak wielofunkcyj­ny jak komputer. Natomiast wśród wymienionych – najciekawsza perspek­tywicznie wydaje się diagnoza. Nie ta jednak, która sprowadza się do prostego wypełniania kwestionariuszy testów przez ucznia przy użyciu komputera (papier jest powszechniejszy i tańszy), choć i ona w szczegól­nych okolicznościach okazuje się przydatna. Pisze o tym J. Morbitzer^ wskazując, że system kontroli wiedzy studentów, poddany weryfikacji empirycznej w WSP w Krakowie, uzyskał pozytywne opinie studentów i nauczycieli. Trudno również nie dostrzec znaczenia medycznego diagno­styki komputerowej. Jeśli uznamy, że rację mają S. Dunn i V. Morgan,traktując komputery jako jeden z trzech składników (obok mikroelektro­niki i telekomunikacji) nowej, rozwijającej się konwergencyjnie (zbieżnie) technologii, to wziąć pod uwagę musimy również liczny sprzęt, służący sterowaniu i kontroli (urządzenia diagnostyczne, protezy, roboty itd.).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)