ZAKŁÓCENIA ELEKTRYCZNE

Heinrich Hertz (1857—1894) odkrył potem, że zwyczajne zakłócenia elektryczne — f iskry — mogą wytwarzać w pewnym oddaleniu pole i elektryczne. Dzięki temu nauczono się następnie wy­krywać i transmitować ogromnie różniące się długściami fale radiowe, poczynając od fal długich uży­wanych w telegrafie bez drutu, do krótkich — stoso­wanych w telewizji i radarze. Długościom fal odpo­wiadają częstotliwości, czyli liczby drgań na sekun­dę. Częstotliwości mierzy się w hercach, to jest okre­sach, czyli cyklach na sekundę; w kilocyklach, tysią­cach cykli na sekundę, czyli kilohercach; w megacy- klach, milionach cykli na sekundę, czyli megahercach. (Przy pobudzeniu cząsteczek i atomów powstają fale krótsze niż najkrótsze fale radiowe, fale zaś o jeszcze mniejszych długościach znajdujemy przy pobudzaniu jąder atomowych).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)