ZASADA SYSTEMATYCZNOŚCI

Wprawdzie powszechnie odnotowywany jest fakt zaangażowania dzieci w pracę z komputerem (charakterystyczne trudności z oderwaniem dziecka od komputera), a także manifestowanie przez dzieci nawracającej potrzeby kontaktu z tym urządzeniem, ale źródłem owego stanu rzeczy jest zapewne bardziej ludyczność programów komputerowych, żywe pra­gnienie rywalizacji, chęć zabawy i uczestniczenia w grze, niż rodząca się umiejętność systematycznej pracy. Zasada systematyczności dotyczy zresztą nie tylko rytmiczności podej­mowanych czynności uczenia się. Konieczność wdrażania uczniów od najmłodszych lat do samodzielnej pracy oraz rozwiązywania zadań, wy­magających dłuższego, systematycznego wysiłku – to tylko jedna z reguł, wynikających ze wspomnianej zasady.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)