ZASTOSOWANIE W KONCEPCJI

Nieeuklidesowa geometria była więc do dy­spozycji Einsteina, kiedy okazało się potrzebne zasto­sowanie jej do koncepcji czterowymiarowej czasoprze­strzeni. Einstein przypuścił, że czasoprzestrzenna struktura wszechświata nie jest płaska, lecz zakrzy­wiona. Sformułował on matematycznie teorię, zgod­nie z którą ciało poruszające się swobodnie, to jest nie popychane ani nie pociągane przez inne obiekty fi­zyczne, porusza się po euklidesowej prostej, chyba że znajdzie się w polu grawitacyjnym. Jeśli obecne  porusza się po torze zakrzywio­nym, czterowymiarowym, będącym w czasoprzestrze­ni najkrótszą drogą między dwoma punktami. Dzięki ej metodzie pole grawitacyjne oddziałujące na ciało nie jest już rozpatrywane jako siła, lecz jako zakrzy­wienie w czasoprzestrzeni. Einstein uzyskał do tego niezmienniki dla wszelkich transformacji z jednego układu w drugi.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)