ZGODNOŚĆ OBSERWACJI

Zgadzał się z ówczesnymi obserwacjami i był^ przydatny, umożliwiał istotny rozwój chemii w XVIII wieku. Grecki żywioł ognia był według tego principium pewną materią. Zdaniem Stahla metale składają się z popiołu, odmiennego dla każdego me­talu, oraz z flogistonu, który jest wspólny wszystkim metalom i ciałom palnym. Kiedy ponownie podgrze­wa się popiół — czyli metal, z którego wypędzono flogiston przez ogrzanie — zmieszany z węglem drzewnym bez dostępu powietrza, flogiston z węgla przechodzi jak sądzono — do popiołu, i łącząc się z nim daje metal. Spalanie uważano zatem za pro­ces spowodowany wychodzeniem flogistonu z substan­cji. Joseph Priestley, Joseph Black (który określił wła­ściwości fizyczne ciepła utajonego) i Henry Caven- dish — wszyscy oni wierzyli we flogiston. Priestley odkrył w roku 1774 to, co dziś znamy jako tlen.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)