ZINTERPRETOWANIE PRAWA

Zinter­pretowanie w roku 1866 drugiego prawa termodyna­miki jako przynależnego do mechaniki statystycznej położyło kres niezawisłości termodynamiki, aczkol­wiek w szkołach żegluje ona ciągle jeszcze pod wła­sną flagą i chociaż ci, którzy w praktyce dnia co­dziennego prawa jej stosują, mogą nie wiedzieć i nie dbać o to, że termodynamika jest dyscypliną wtórną i że mechanika statystyczna dołączyła ją jak jedną gwiazdkę więcej do swego sztandaru. Sfederowanie takie nie byłoby możliwe w roku 1700, kiedy termo­dynamika ustanawiała dopiero swe naukowe tytuły. Podobnie dziewiętnastowieczna chemia była niespro- wadzalna do dziewiętnastowiecznej fizyki.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)