ZNACZĄCY KROK

Znaczący krok w tworzeniu idei dydaktyki zorientowanej podmiotowo uczynił W. Okoń, formułując w 1967 r. teorię wielostronnego kształce­nia.Jak pisał Wł. Zaczyński: „zwrócenie uwagi na wartości, które uczeń ma szanse przeżywać jest kolejnym, pełniejszym koncepcyjnym przybli­żeniem teorii do dydaktyki podmiotowej … O trafności poznawczej teorii wielostronnego kształcenia świadczy między innymi to, że przez odkrycie dla dydaktyki wartości, W. Okoń odsłonił rzeczywisty czynnik aktywizu­jący poznawczo ucznia.”Obok kwestii wartości, W. Okoń wskazał tak­że na pożądaną obecność przeżyć w uczniowskim procesie poznania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)