ZNAMIENNE W DOKUMENTACH

Wszystko to można było wywnioskować z para­dygmatu panującej fizyki jądrowej. Znamienne nato­miast, że ani w tym dokumencie, ani w innych do­kumentach brytyjskich z okresu II wojny światowej ni?dy nie poruszano kwestii genetycznych skutków promieniowania. Była to sprawa innej dyscynliny, nie fizyki, lecz biologii, w której w roku 1927 Hermann J. Muller wykazał, iż promieniami X można mody­fikować chromosomy. Ten dowód umknął jednak baczności fizyków, ponieważ zaś o technologii bomby decydował paradygmat fizyki, nikt nie zwrócił poli­tykom uwagi na prawdopodobne skutki w zakresie dziedziczności. Clement Attlee, premier brytyjski, który współdziałał z prezydentem Trumanem w de­cyzji zrzucenia bomby na Hiroszimę, oświadczył póź­niej: „W tym czasie niceśmy w ogóle nie wiedzieli o    genetycznych skutkach wybuchu atomowego.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)