ŹRÓDŁO NIEPOWODZEŃ DYDAKTYCZNYCH

Ona zaś staje się źródłem niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych (drugoroczności i odsiewu szkolnego), nieprzestrzegania zasad higieny psychicznej (nadmiernego obciążenia uczniów różnorakimi zadaniami i pracami), przedłużania obowiązku szkol­nego (obejmowania obligatoryjnym kształceniem coraz młodszych rocz­ników i wydłużaniem czasu instytucjonalnego kształcenia), jak również frustracją i nerwicami uczniów. Powszechność w swej masowej, mecha- nistycznej postaci przeczy biologicznej i psychicznej różnorodności gatunku ludzkiego. Tymczasem, jak słusznie zauważa Rene Dubos: „Nawet iden­tyczne bliźniaki różnią się między sobą; wbrew określeniu „identyczne” nie muszą się uciekać do pomocy dowodów osobistych lub zapisów swych głosów i gestów, aby mieć świadomość własnej, jednostkowej odręb­ności.”’

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)